anti Antizyme Inhibitor 1 AZIN1

anti Antizyme Inhibitor 1 AZIN1 :

Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Antibody from Abbexa
abx036421-100ug | 100 ug: < span>391.00 EUR
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Antibody from Abbexa
20-abx003585 | [100 ul: < span>411.00 EUR] [200 ul: < span>592.00 EUR] [20 ul: < span>182.00 EUR] [50 ul: < span>314.00 EUR]
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Antibody from Abbexa
20-abx318497 | [100 ug: < span>411.00 EUR] [1 mg: < span>1845.00 EUR] [200 ug: < span>599.00 EUR] [20 ug: < span>182.00 EUR] [50 ug: < span>300.00 EUR]
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Antibody from Abbexa
20-abx131399 | [100 ug: < span>453.00 EUR] [10 ug: < span>133.00 EUR] [1 mg: < span>1302.00 EUR] [200 ug: < span>620.00 EUR] [50 ug: < span>342.00 EUR]
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Antibody from Abbexa
20-abx131400 | [100 ug: < span>425.00 EUR] [10 ug: < span>133.00 EUR] [1 mg: < span>1205.00 EUR] [200 ug: < span>578.00 EUR] [50 ug: < span>328.00 EUR]
Recombinant Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) from Cloud-Clone
4-RPC309Hu01 | [100 ug: < span>460.19 EUR] [10ug: < span>226.00 EUR] [1 mg: < span>1450.72 EUR] [200 ug: < span>550.24 EUR] [500 ug: < span>1000.48 EUR] [50ug: < span>371.00 EUR] [5 mg: < span>3476.80 EUR]
Description: Recombinant Human Antizyme Inhibitor 1 expressed in: E.coli
Recombinant Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) from Cloud-Clone
4-RPC309Ra01 | [100 ug: < span>458.40 EUR] [10ug: < span>226.00 EUR] [1 mg: < span>1444.00 EUR] [200 ug: < span>548.00 EUR] [500 ug: < span>996.00 EUR] [50ug: < span>370.00 EUR] [5 mg: < span>3460.00 EUR]
Description: Recombinant Rat Antizyme Inhibitor 1 expressed in: E.coli
Human Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Protein from Abbexa
20-abx168892 | [100 ug: < span>648.00 EUR] [10 ug: < span>272.00 EUR] [1 mg: < span>1957.00 EUR] [200 ug: < span>759.00 EUR] [50 ug: < span>467.00 EUR]
Rat Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Protein from Abbexa
20-abx168893 | [100 ug: < span>648.00 EUR] [10 ug: < span>272.00 EUR] [1 mg: < span>1943.00 EUR] [200 ug: < span>759.00 EUR] [50 ug: < span>467.00 EUR]
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Antibody (HRP) from Abbexa
20-abx303184 | [100 ug: < span>411.00 EUR] [1 mg: < span>1845.00 EUR] [200 ug: < span>599.00 EUR] [20 ug: < span>182.00 EUR] [50 ug: < span>300.00 EUR]
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Antibody (FITC) from Abbexa
20-abx303185 | [100 ug: < span>411.00 EUR] [1 mg: < span>1845.00 EUR] [200 ug: < span>599.00 EUR] [20 ug: < span>182.00 EUR] [50 ug: < span>300.00 EUR]
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Antibody (Biotin) from Abbexa
20-abx303186 | [100 ug: < span>411.00 EUR] [1 mg: < span>1845.00 EUR] [200 ug: < span>599.00 EUR] [20 ug: < span>182.00 EUR] [50 ug: < span>300.00 EUR]
Mouse Antizyme inhibitor 1, Azin1 ELISA KIT from Lifescience Market
ELI-11472m | 96 Tests: < span>865.00 EUR
Human Antizyme inhibitor 1, AZIN1 ELISA KIT from Lifescience Market
ELI-12025h | 96 Tests: < span>824.00 EUR
Human Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) ELISA Kit from Abbexa
20-abx259404 | [10 × 96 tests: < span>7378.00 EUR] [5 × 96 tests: < span>3933.00 EUR] [96 tests: < span>911.00 EUR]
Mouse Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) ELISA Kit from Abbexa
abx388590-96tests | 96 tests: < span>911.00 EUR
Rat Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) ELISA Kit from Abbexa
abx390978-96tests | 96 tests: < span>911.00 EUR
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Polyclonal Antibody (Rat) from Cloud-Clone
4-PAC309Ra01 | [100ul: < span>259.00 EUR] [10ml: < span>2708.00 EUR] [1ml: < span>670.00 EUR] [200ul: < span>328.00 EUR] [20ul: < span>219.00 EUR]
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1)
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Polyclonal Antibody (Human, Pig) from Cloud-Clone
4-PAC309Hu01 | [100ul: < span>247.00 EUR] [10ml: < span>2510.00 EUR] [1ml: < span>625.00 EUR] [200ul: < span>310.00 EUR] [20ul: < span>214.00 EUR]
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Pig Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1)
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Polyclonal Antibody (Rat), APC from Cloud-Clone
4-PAC309Ra01-APC | [100ul: < span>364.00 EUR] [10ml: < span>3545.00 EUR] [1ml: < span>980.00 EUR] [200ul: < span>467.00 EUR] [20ul: < span>227.00 EUR]
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1). This antibody is labeled with APC.
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Polyclonal Antibody (Rat), Biotinylated from Cloud-Clone
4-PAC309Ra01-Biotin | [100ul: < span>325.00 EUR] [10ml: < span>2658.00 EUR] [1ml: < span>777.00 EUR] [200ul: < span>400.00 EUR] [20ul: < span>225.00 EUR]
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1). This antibody is labeled with Biotin.
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Polyclonal Antibody (Rat), Cy3 from Cloud-Clone
4-PAC309Ra01-Cy3 | [100ul: < span>444.00 EUR] [10ml: < span>4685.00 EUR] [1ml: < span>1265.00 EUR] [200ul: < span>581.00 EUR] [20ul: < span>261.00 EUR]
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1). This antibody is labeled with Cy3.
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Polyclonal Antibody (Rat), FITC from Cloud-Clone
4-PAC309Ra01-FITC | [100ul: < span>311.00 EUR] [10ml: < span>2856.00 EUR] [1ml: < span>804.00 EUR] [200ul: < span>393.00 EUR] [20ul: < span>202.00 EUR]
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1). This antibody is labeled with FITC.
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Polyclonal Antibody (Rat), HRP from Cloud-Clone
4-PAC309Ra01-HRP | [100ul: < span>332.00 EUR] [10ml: < span>3089.00 EUR] [1ml: < span>866.00 EUR] [200ul: < span>421.00 EUR] [20ul: < span>213.00 EUR]
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1). This antibody is labeled with HRP.
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Polyclonal Antibody (Rat), PE from Cloud-Clone
4-PAC309Ra01-PE | [100ul: < span>311.00 EUR] [10ml: < span>2856.00 EUR] [1ml: < span>804.00 EUR] [200ul: < span>393.00 EUR] [20ul: < span>202.00 EUR]
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1). This antibody is labeled with PE.
anti-Antizyme inhibitor 1 from Abfrontier
YF-PA19136 | 100 ug: < span>403.00 EUR
Description: Rabbit polyclonal to Antizyme inhibitor 1
Azin1 ELISA Kit| Rat Antizyme inhibitor 1 ELISA Kit from Lifescience Market
EF018331 | 96 Tests: < span>689.00 EUR
Azin1 ELISA Kit| Mouse Antizyme inhibitor 1 ELISA Kit from Lifescience Market
EF014215 | 96 Tests: < span>689.00 EUR
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Polyclonal Antibody (Human, Pig), APC from Cloud-Clone
4-PAC309Hu01-APC | [100ul: < span>345.00 EUR] [10ml: < span>3275.00 EUR] [1ml: < span>912.00 EUR] [200ul: < span>440.00 EUR] [20ul: < span>219.00 EUR]
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Pig Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1). This antibody is labeled with APC.
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Polyclonal Antibody (Human, Pig), Biotinylated from Cloud-Clone
4-PAC309Hu01-Biotin | [100ul: < span>311.00 EUR] [10ml: < span>2460.00 EUR] [1ml: < span>727.00 EUR] [200ul: < span>381.00 EUR] [20ul: < span>219.00 EUR]
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Pig Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1). This antibody is labeled with Biotin.
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Polyclonal Antibody (Human, Pig), Cy3 from Cloud-Clone
4-PAC309Hu01-Cy3 | [100ul: < span>419.00 EUR] [10ml: < span>4325.00 EUR] [1ml: < span>1175.00 EUR] [200ul: < span>545.00 EUR] [20ul: < span>251.00 EUR]
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Pig Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1). This antibody is labeled with Cy3.
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Polyclonal Antibody (Human, Pig), FITC from Cloud-Clone
4-PAC309Hu01-FITC | [100ul: < span>296.00 EUR] [10ml: < span>2640.00 EUR] [1ml: < span>750.00 EUR] [200ul: < span>372.00 EUR] [20ul: < span>195.00 EUR]
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Pig Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1). This antibody is labeled with FITC.
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Polyclonal Antibody (Human, Pig), HRP from Cloud-Clone
4-PAC309Hu01-HRP | [100ul: < span>316.00 EUR] [10ml: < span>2855.00 EUR] [1ml: < span>807.00 EUR] [200ul: < span>398.00 EUR] [20ul: < span>206.00 EUR]
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Pig Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1). This antibody is labeled with HRP.
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Polyclonal Antibody (Human, Pig), PE from Cloud-Clone
4-PAC309Hu01-PE | [100ul: < span>296.00 EUR] [10ml: < span>2640.00 EUR] [1ml: < span>750.00 EUR] [200ul: < span>372.00 EUR] [20ul: < span>195.00 EUR]
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Pig Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1). This antibody is labeled with PE.
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7 from Cloud-Clone
4-PAC309Ra01-APC-Cy7 | [100ul: < span>608.00 EUR] [10ml: < span>6970.00 EUR] [1ml: < span>1840.00 EUR] [200ul: < span>814.00 EUR] [20ul: < span>335.00 EUR]
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1). This antibody is labeled with APC-Cy7.
Antizyme Inhibitor 1 (Antizyme inhibitor 1) Antibody from Abbexa
abx230450-100ug | 100 ug: < span>481.00 EUR
Antizyme Inhibitor 1 (Antizyme Inhibitor 1) Antibody from Abbexa
20-abx111016 | [150 ul: < span>732.00 EUR] [50 ul: < span>398.00 EUR]
Anti-Antizyme inhibitor 1 (8B9) from Abfrontier
YF-MA18540 | 100 ug: < span>363.00 EUR
Description: Mouse monoclonal to Antizyme inhibitor 1
Anti-Antizyme inhibitor 1 (1F11) from Abfrontier
YF-MA18541 | 100 ug: < span>363.00 EUR
Description: Mouse monoclonal to Antizyme inhibitor 1
Anti-Antizyme inhibitor 1 antibody from Lifescience Market
PAab00450 | 100 ug: < span>355.00 EUR
anti- Antizyme inhibitor 1 antibody from FN Test
FNab00450 | 100µg: < span>505.25 EUR
Description: Antibody raised against Antizyme inhibitor 1
Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1) Polyclonal Antibody (Human, Pig), APC-Cy7 from Cloud-Clone
4-PAC309Hu01-APC-Cy7 | [100ul: < span>571.00 EUR] [10ml: < span>6430.00 EUR] [1ml: < span>1705.00 EUR] [200ul: < span>760.00 EUR] [20ul: < span>319.00 EUR]
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Pig Antizyme Inhibitor 1 (AZIN1). This antibody is labeled with APC-Cy7.
Antizyme inhibitor 1 Antibody from Affbiotech
DF12348 | 200ul: < span>304.00 EUR
Description: Antizyme inhibitor 1 antibody detects endogenous levels of Antizyme inhibitor 1.
Antizyme inhibitor 1 Blocking Peptide from Affbiotech
DF12348-BP | 1mg: < span>195.00 EUR
Human Anti-zyme Inhibitor 1(AZIN1)ELISA Kit from Qayee Biotechnology
QY-E02582 | 96T: < span>361.00 EUR
Antizyme inhibitor 1 ELISA KIT|Human from Lifescience Market
EF007797 | 96 Tests: < span>689.00 EUR
Polyclonal Goat anti-GST α-form from Detroit R&D
GST-ANTI-1 | 50 uL: < span>280.00 EUR
Rabbit Polyclonal antibody Anti-CRBN from ImmunoStep
Anti-CRBN | 50 µg: < span>349.00 EUR
Mouse Antizyme inhibitor 2, Adc ELISA KIT from Lifescience Market
ELI-34863m | 96 Tests: < span>865.00 EUR
ELISA kit for Human Antizyme inhibitor 2 from SAB
EK4988 | 96 tests: < span>670.00 EUR
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Human Antizyme inhibitor 2 in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.
Human Antizyme inhibitor 2 (AZIN2) ELISA Kit from Abbexa
abx251853-96tests | 96 tests: < span>739.00 EUR
Human Antizyme inhibitor 2 (AZIN2) ELISA Kit from Abbexa
abx521192-96tests | 96 tests: < span>739.00 EUR
Mouse Antizyme inhibitor 2 (AZIN2) ELISA Kit from Abbexa
abx521193-96tests | 96 tests: < span>739.00 EUR
Mouse Adc/ Antizyme inhibitor 2 ELISA Kit from Sunlong
E0036Mo | 1 Kit: < span>632.00 EUR
Human ADC/ Antizyme inhibitor 2 ELISA Kit from Sunlong
E0061Hu | 1 Kit: < span>605.00 EUR
Polyclonal AZIN2 / Antizyme Inhibitor 2 Antibody (Internal) from Leading Biology
APG02151G | 0.05ml: < span>484.00 EUR
Description: A polyclonal antibody raised in Rabbit that recognizes and binds to Human AZIN2 / Antizyme Inhibitor 2 (Internal). This antibody is tested and proven to work in the following applications:
Azin1/ Rat Azin1 ELISA Kit from Lifescience Market
ELI-34727r | 96 Tests: < span>886.00 EUR
HPGDS inhibitor 1 from ApexBio
B1046-1 | 1 mg: < span>181.00 EUR
Description: HPGDS inhibitor 1 is an oral potent and selective inhibitor of hematopoietic prostaglandin D synthase (HPGDS) with IC50 value of 0.7nM [1].Prostaglandin D2 (PGD2) is a mediator of allergy and inflammation.
AZIN1 siRNA from Abbexa
20-abx908747 | [15 nmol: < span>551.00 EUR] [30 nmol: < span>732.00 EUR]
AZIN1 siRNA from Abbexa
20-abx908748 | [15 nmol: < span>551.00 EUR] [30 nmol: < span>732.00 EUR]
AZIN1 siRNA from Abbexa
20-abx900566 | [15 nmol: < span>551.00 EUR] [30 nmol: < span>732.00 EUR]
AZIN1 Antibody from Cusabio
1-CSB-PA002484GA01HU | [150ul: < span>597.00 EUR] [50ul: < span>333.00 EUR]
Description: A polyclonal antibody against AZIN1. Recognizes AZIN1 from Human, Mouse, Rat. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC
AZIN1 Antibody from Cusabio
1-CSB-PA002484LA01HU | [100ug: < span>317.00 EUR] [50ug: < span>335.00 EUR]
Description: A polyclonal antibody against AZIN1. Recognizes AZIN1 from Human, Mouse. This antibody is Unconjugated. Tested in the following application: ELISA, WB, IHC; Recommended dilution: WB:1:1000-1:5000, IHC:1:20-1:200
AZIN1 antibody from Fitzgerald
70R-15941 | 50 ul: < span>435.00 EUR
Description: Rabbit polyclonal AZIN1 antibody
Anti-Protein C inhibitor/SERPINA5 Antibody from BosterBio
A01916-1 | 100ug/vial: < span>334.00 EUR
Polyclonal Goat anti-GST μ-form from Detroit R&D
GST-ANTI-2 | 50 uL: < span>280.00 EUR
Polyclonal Goat anti-GST p-form from Detroit R&D
GST-ANTI-3 | 50 uL: < span>280.00 EUR
187-1, N-WASP inhibitor from ApexBio
B5251-1 | 1 mg: < span>399.00 EUR
AZIN1 Polyclonal Antibody from EpiGentek
A62142 | 100 µg: < span>570.55 EUR
Description: The best epigenetics products
AZIN1 Polyclonal Antibody from SAB
30603-100ul | 100ul: < span>252.00 EUR
AZIN1 Polyclonal Antibody from SAB
30603-50ul | 50ul: < span>187.00 EUR
AZIN1 cloning plasmid from Cusabio
CSB-CL002484HU-10ug | 10ug: < span>233.00 EUR
Description: A cloning plasmid for the AZIN1 gene.
AZIN1 Rabbit pAb from Abclonal
A4747-100ul | 100 ul: < span>308.00 EUR
AZIN1 Rabbit pAb from Abclonal
A4747-200ul | 200 ul: < span>459.00 EUR
AZIN1 Rabbit pAb from Abclonal
A4747-20ul | 20 ul: < span>183.00 EUR

Scroll to Top